Zekat Nedir?

Zekat sözlükte “temizlik, bereket, çoğalma, güzel övgü” anlamına gelir. Dini terim olarak da “Bir malın belli bir miktarını, belli bir zaman sonra hak sahibi olan bir kısım Müslümanlara Allah’ın (c.c.) rızası için tamamen mülkiyetine geçirmektir.” Zekat vermeye “tezkiye”, zekat verene de “müzekki” denilir. Zekat vermek farzdır. Hicretin ikinci yılında, oruçtan önce farz kılınmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. “Mallarınızı zekatla koruyunuz, hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz, belaları da dua ve yalvarışla karşılayınız.” (Münavi, Feyzü’l-Kadir, 6/2953-2954)

Zekat Vermesi Gereken Kişiler

Müslüman olmak: Zekat bir ibadettir. Bu durumdan dolayı zekatla yükümlü olabilmek için öncelikle Müslüman olmak gerekir.
Akıl sağlığı yerinde ve buluğ çağına gelmiş olmak: Hanefi mezhebine göre çocukların ve akıl hastalarının malına zekat düşmez. Şafii mezhebine göre ise akıl hastası olan ve çocukların zekatlarını velileri veya vasileri vermelidir.
Özgür olmak: Sahip olunan mal üzerinde yeterli yetki ve o malı kullanma imkanı var ise zekat yükümlülüğü vardır. Aksi takdirde zekat düşmez.
Zengin olmak: İslamiyete göre zengin “Temel ihtiyaçları karşılayıp borçları ödedikten sonra geriye kalan malı nisap miktarına ulaşan kişiler” olarak görülür. Bu özeliklere sahip kişiler elindeki malın üzerinden bir yıl geçtikten sonra zekat vermekle yükümlü duruma gelir

Zekat Verilebilecek Kişiler
Allahu Teala Tevbe suresinde bize şu şekilde bildirmektedir. “Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda (çalışanlar) ve yolda kalmışlar. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir.” (Tevbe Suresi, 60.ayet)
Buna göre zekat verilebilecek kişiler;
Fakirler: Nisap miktarı malın olmayan yada sahip olduğu mal ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyen kişilerdir.
Miskinler: Bir günlük yiyeceğe bile muhtaç olan, hiçbir malı bulunmayan kişilerdir.
Boyunduruktan kurtarılması gerekenler: Köleler, esirler ve sömürge altındaki Müslümanlardır.
Borçlular: Borcundan fazla nisap miktarı mala ya da paraya sahip olamayan kimseler.
Yolcular
Zekat memurları: Devlet adına zekat toplama görevini yerine getiren memurlardır.
Kalpleri Isındırılmak İstenenler: Müslüman olmuş ancak imanı henüz pekişmemişler, inasını İslam’a girmelerinin önündeki engelleri kaldırabilecekler, İslam’a ve Müslümanlara zarar vermelerinde endişe edilen kimselerdir.
“Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan; namazı kılıp zekâtı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar; darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takvâ sahipleri bunlardır.” (Bakara Suresi, 177.ayet)

Zekat Verilmeyen Kişiler
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Zekatı Müslümanların zenginlerinden alıp fakirlerine veriniz.” (Buhari, Zekat, 63/1496; Ebu Davud, Zekat, 4/1584; Tirmizi, Zekat, 6/665) buyurmuştur.
Bir kişi, çocuk ve torunlarına, eşine, anne ve babasına, nine ve dedesine, onların anne ve babalarına zekat veremez. Ayrıca Peygamberimizin (s.a.v.) soyundan gelenlere, zenginlere ve İslam düşmanlarına yani gayrimüslimlere de zekat verilmez.

Zekatı Verilecek Mallar
Altın ve gümüş: Nisap miktarı 80,18 gramdır. Bu miktarda veya daha fazlası olanlar kırkta birini vermelidir. Gümüşün nisap miktarı 561 gramdır. Bu miktarda veya daha fazlası olanlar kırkta birini vermelidir.
Para: 80,18 gram altın veya daha fazlası olanlar kırkta birini vermelidir.
Hayvanlar: Küçükbaş hayvanların nisap miktarı 40 tanedir. Büyükbaş hayvanların nisap miktarı 30 adettir. Devede ise 5 tanedir.
Ticaret malları: Altının nisap miktarı kadardır. Eldeki bütün mallar hesaplanır, borçlar düşürüldükten sonra elde kalan değer nisap miktarı üzerinde ise kırkta bir oranında zekat verilir.
Toprak ürünleri: Nisap miktarı 653 kilogramdır. Topraktaki ürünleri sulamak için eğer emek gerekmiyorsa onda bir, ücretle alınan suyla sulanıyorsa yirmide bir, gübre, işçilik masrafı vb. ile elde edilen ürünlerin zekatı ise yirmide birdir.
Madenler ve deniz ürünleri: Nisap miktarına bakılmaksızın elde edilen malın beşte biri zekat olarak verilir.

BENZER YAZILAR

züh nedir kısaca, zühd anlamı, Zühd ne demek, zühd ne demek kısaca, zühd nedir, zühd nedir örnek, zühd örnekleri

Zühd Ne Demek?

Zühd nedir, ne anlama gelir? Peygamberimizin hayatından zühd örnekleri. Zühd;…

kalbin güzellikleri

Kalbin Güzellikleri Nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 4…

müslümanım

Müslümanım Demek Kurtuluş İçin Yeterli mi?

“Müslümanım” demek ebedî kurtuluş için yeterli mi? Süleyman Derin Altınoluk…

Allah’a Yaklaşmak İçin İbadet Etmek Yeter mi?

Rivayetlere göre Allah-u teâlâ, Hazret-i Musâ’nın “Senin için ne yapmam…

ALLAH BİZDEN NASIL RAZI OLUR

Allah Bizden Nasıl Râzı Olur?

Muhabbet ve rızâ, îman nûrunun tecellîgâhı olan kalbin en mühim…

Yorumlar