Sübhaneke Duası

Sübhaneke duasının okunuşu, Arapçası, Türkçesi ve anlamı nedir? Sübhaneke duası ile ilgili hadisi şerifler nelerdir? Sübhaneke duası ne zaman okunur? İşte cevabı…

Sübhaneke Nedir? Sübhaneke bir ayet değil duadır. Hanefi mezhebine göre her namazın başlangıcında, iftitah tekbirinden (imamın Allah-u Ekber diyerek namaza başlaması) hemen sonra okunur. Cenaze namazlarında Ve celle senâük” ile birlikte okunur. Hanefi ve Hanbelilere göre Sübhaneke duası okumak sünnettir.

Sübhaneke duası, Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in öğrettiği dualardandır. Sübhaneke duasıyla Allah’ın (c.c.) yüceliği ifade edilir. Tekbir ile namaza başlarken ilk olarak bu dua okunur ve her namazda O’nun yüceliği övülür. Çocuklara da ilk öğretilen dualardandır. Cenaze namazlarında da okunan bu dua hayatın her anında O’naolan saygıyı ve övgüyü ifade etmenin güzel bir yoludur.

SÜBHANEKE DUASININ OKUNUŞU VE ANLAMI

Sübhaneke Duası Okunuşu:“Subhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâûk*) ve lâ ilâhe ğayrûk.”

Ve celle senâük” yalnızca cenaze namazlarında kullanılır.

Sübhaneke Duasının Anlamı: “Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.”

SÜBHANEKE DUASI DİNLE FATİH ÇOLLAK

 

SÜBHANEKE DUASI İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

  • Ebû Said El Hudrî radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre:

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namaza kalktığı zaman, tekbir alır, sonra: “Ey Allah’ım seni tesbih eder, ve sana hamd ederhrim. Senin ismin yücedir. Celâlin uludur. Senden başka ilâh yokttur,” derdi. Sonra da üç kere:

– “Allah’tan başka ilâh yoktur.” Üç kere:

– “Allah (şanına lâyık) büyüklükle büyüktür. Şeytandan ve onun şerrinden, kibirinden, sıkmasından bilen işiten Allah’a sığınırım.”derdi. (Tirmizi, Ebvâbu’s-Salât, b. 179, n. 242, s. 9, c. 2)

  • Hz. Aişe (ra)’den şöyle dediği rivayet edilmiştir:

“Hz. Peygamber (asm) namaza başladığı zaman “Sübhanekellahümme ve bihamdike ve tebarekesmüke ve teala ceddüke vela ilahe gayruk” derdi.”

(Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. Darekutni’nin Enes’ten benzer bir hadis rivayeti vardır. Beş hadis imamı Ebu Said’den benzer bir hadisi rivayet etmişlerdir. Müslim Sahihinde Hz. Ömer’in bunu açıktan okuduğu rivayet edilmiştir. (Neylül Evtar, II/195))

Kaynak: dindefteri.net

BENZER YAZILAR

salli barik

Allahümme Salli ve Allahümme Barik Duasının Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Namazlarda Allahümme Salli ve Allahümme barik dualarının okumanın hükmü nedir?…

nas suresi

Nas Suresi Oku, Dinle, Ezberle

Büyük Çamlıca Camiî İmam-Hatibi Kerim Öztürk, Nas suresini okuyor. Nas…

fatiha suresi

Fatiha Suresinin Kısa Tefsiri

Kur’an’ın ön sözü olarak kabul gören Fatiha suresinin kısaca tefsiri….

Yorumlar