Fatiha Suresinin Kısa Tefsiri

Kur’an’ın ön sözü olarak kabul gören Fatiha suresinin kısaca tefsiri.

Kur’ân-ı Kerîm’in fihristi, mukaddimesi, önsözü olan Fâtiha sûresi, Mekkî bir sûredir. Kur’ân’ın hülâsasını bünyesinde barındırır. Ümmü’l-Kur’ân, Sûre-i Hamd, Sûretü’ş-Şifâ gibi isimlerle anılır.

Mekke’de ilk inen sûrelerdendir. Mekke’de bir defa ve Medîne’de bir defa olmak üzere iki kez nâzil olduğu da rivayet edilmiştir.

Sûre, hamd, sözleşme ve duâ olmak üzere üç bölümden oluşur.

1. “Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.”

Hamd; büyük gücü, otoriteyi ve varlığı vurhgulamak için yapılan övgüdür. İçten gelen bir duyguyla, lâyık olduğundan dolayı birisini övmektir. Tâbiri câizse, varlığının önünde hürmetle yerlere eğilmektir. Şükürden daha geniş muhtevalıdır. Şükür bir nîmete, bir iyiliğe karşı yapılır. Hamd, ise nîmet verilsin verilmesin, iyilik yapsın yapmasın her türlü minnettarlığı ifade eder. Dil, beden ve kalbin minnet ve şükrünü içine alır.

Âlemler, Yaratıcı’sına, mûcidine delâlet eden her türlü varlığı içine alır. Sayısını ve adını bilmediğimiz nice âlem vardır. Hazret-i Ali, “İnsanın her bir parçası bir âlemdir.” demektedir. Bütün bunları yöneten, idare ve sevk eden, besleyip büyüten Allah Teâlâ’dır. İşte böyle âlemlerin Rabbine hamd olsun.

2. “O Rahman’dır, Rahîm’dir.” Rahman’dır; dünyadaki bütün varlıkları, îmân etsin etmesin her kulunu kuşatan engin merhamet sahibidir. Rahîm’dir; daha dar bir alanda, yalnızca îman edip itaatkâr kullarına âhirette merhamet eden ve lûtufta bulunandır.

3. “Din gününün sahibidir.” Din kelimesi “d-y-n” kökünden gelir. “D-y-n” lügatlerde; borçlanma, borçluluk, alacak-verecek, hesap günü demektir. Herkesin hakkının tastamam verileceği, zerre kadar zulmün karşılıksız kalmayacağı, kayıtsız şartsız mutlak adâletin hüküm süreceği kıyamet gününün yegâne sahibi, tek otoritesi ve idarecisi olan Âlemlerin Rabbi’dir O…

İşte biz, böyle yüce bir Rab’le sözleşme yapıp günde kırk defa tekrar ederiz ki:

4. “Yalnız Sana ibadet eder, itaat eder, yolunda gider ve yalnızca tek güç ve iktidar sahibi olan Sen’den yardım dileriz.”

Kulun, Âlemlerin Rabbi ile yapmış olduğu sözleşme vesikasıdır bu cümle… Fâtiha sûresini günde beş vakit namazda, kırk defa okuduğumuza göre, bu sözleşmeyi de en az kırk kez tekrarlıyoruz.

Sûrenin sonunda ise duâ kısmı bulunmakta:

5. “Bizi dosdoğru yola, (Sırât-ı Müstakîm’e) ilet.”

Dosdoğru yolun özellikleri nelerdir? diye soracak olursak:

6-7. “Kendilerine nîmet verdiklerinin yoluna (peygamberlerin, sâlihlerin, sıddîkların ve şehidlerin yoluna)[1] ilet. Gazaba uğrayanların (yahudilerin) ve sapıtanların (hıristiyanların) yoluna değil.” Âmîn.

Dipnot:

[1] Bkz. en-Nisâ, 69.

Kaynak: Havva Ünver, Şebnem Dergisi, Sayı: 194

Zekat Nedir?

Zekat sözlükte “temizlik, bereket, çoğalma, güzel övgü” anlamına gelir. Dini terim olarak da “Bir malın belli bir miktarını, belli bir zaman sonra hak sahibi olan bir kısım Müslümanlara Allah’ın (c.c.) rızası için tamamen mülkiyetine geçirmektir.” Zekat vermeye “tezkiye”, zekat verene de “müzekki” denilir. Zekat vermek farzdır. Hicretin ikinci yılında, oruçtan önce farz kılınmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. “Mallarınızı zekatla koruyunuz, hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz, belaları da dua ve yalvarışla karşılayınız.” (Münavi, Feyzü’l-Kadir, 6/2953-2954)

Zekat Vermesi Gereken Kişiler

Müslüman olmak: Zekat bir ibadettir. Bu durumdan dolayı zekatla yükümlü olabilmek için öncelikle Müslüman olmak gerekir.
Akıl sağlığı yerinde ve buluğ çağına gelmiş olmak: Hanefi mezhebine göre çocukların ve akıl hastalarının malına zekat düşmez. Şafii mezhebine göre ise akıl hastası olan ve çocukların zekatlarını velileri veya vasileri vermelidir.
Özgür olmak: Sahip olunan mal üzerinde yeterli yetki ve o malı kullanma imkanı var ise zekat yükümlülüğü vardır. Aksi takdirde zekat düşmez.
Zengin olmak: İslamiyete göre zengin “Temel ihtiyaçları karşılayıp borçları ödedikten sonra geriye kalan malı nisap miktarına ulaşan kişiler” olarak görülür. Bu özeliklere sahip kişiler elindeki malın üzerinden bir yıl geçtikten sonra zekat vermekle yükümlü duruma gelir

Zekat Verilebilecek Kişiler
Allahu Teala Tevbe suresinde bize şu şekilde bildirmektedir. “Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda (çalışanlar) ve yolda kalmışlar. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir.” (Tevbe Suresi, 60.ayet)
Buna göre zekat verilebilecek kişiler;
Fakirler: Nisap miktarı malın olmayan yada sahip olduğu mal ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyen kişilerdir.
Miskinler: Bir günlük yiyeceğe bile muhtaç olan, hiçbir malı bulunmayan kişilerdir.
Boyunduruktan kurtarılması gerekenler: Köleler, esirler ve sömürge altındaki Müslümanlardır.
Borçlular: Borcundan fazla nisap miktarı mala ya da paraya sahip olamayan kimseler.
Yolcular
Zekat memurları: Devlet adına zekat toplama görevini yerine getiren memurlardır.
Kalpleri Isındırılmak İstenenler: Müslüman olmuş ancak imanı henüz pekişmemişler, inasını İslam’a girmelerinin önündeki engelleri kaldırabilecekler, İslam’a ve Müslümanlara zarar vermelerinde endişe edilen kimselerdir.
“Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan; namazı kılıp zekâtı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar; darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takvâ sahipleri bunlardır.” (Bakara Suresi, 177.ayet)

Zekat Verilmeyen Kişiler
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Zekatı Müslümanların zenginlerinden alıp fakirlerine veriniz.” (Buhari, Zekat, 63/1496; Ebu Davud, Zekat, 4/1584; Tirmizi, Zekat, 6/665) buyurmuştur.
Bir kişi, çocuk ve torunlarına, eşine, anne ve babasına, nine ve dedesine, onların anne ve babalarına zekat veremez. Ayrıca Peygamberimizin (s.a.v.) soyundan gelenlere, zenginlere ve İslam düşmanlarına yani gayrimüslimlere de zekat verilmez.

Zekatı Verilecek Mallar
Altın ve gümüş: Nisap miktarı 80,18 gramdır. Bu miktarda veya daha fazlası olanlar kırkta birini vermelidir. Gümüşün nisap miktarı 561 gramdır. Bu miktarda veya daha fazlası olanlar kırkta birini vermelidir.
Para: 80,18 gram altın veya daha fazlası olanlar kırkta birini vermelidir.
Hayvanlar: Küçükbaş hayvanların nisap miktarı 40 tanedir. Büyükbaş hayvanların nisap miktarı 30 adettir. Devede ise 5 tanedir.
Ticaret malları: Altının nisap miktarı kadardır. Eldeki bütün mallar hesaplanır, borçlar düşürüldükten sonra elde kalan değer nisap miktarı üzerinde ise kırkta bir oranında zekat verilir.
Toprak ürünleri: Nisap miktarı 653 kilogramdır. Topraktaki ürünleri sulamak için eğer emek gerekmiyorsa onda bir, ücretle alınan suyla sulanıyorsa yirmide bir, gübre, işçilik masrafı vb. ile elde edilen ürünlerin zekatı ise yirmide birdir.
Madenler ve deniz ürünleri: Nisap miktarına bakılmaksızın elde edilen malın beşte biri zekat olarak verilir.

Aydın islami sohbet

Selamun aleyküm, Allah’ın rahmeti bereketi üzerinize olsun, web sitemize hoş geldiniz. Bu makalemizde sizlere Aydın islami chat siteleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağız. İstanbul bildiğiniz üzere Türkiye’nin en gözde ve ekonomik olarak güçlü bir mega şehirdir. Bu şehirde milyonlar yaşamaktadır. Günlük sosyal yaşantımızda islami sohbet edecek pek kişi ve kişiler bulamayız. Ancak bir cami bahçesi veya mescid gibi ortamlarda sohbet edebiliyoruz. Sanal ortamda ise bu açığı kapatmak adına sizlere ümmetin islami sohbet yapabileceği bir islami chat sitesi kurduk. Sizlerde bu hizmetimizden ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz.

Aydın islami sohbet odaları, bu sohbet odaları sadece islami sohbet için kurulmuştur.

Dünya’nın neresinde olursanız olun web sitemize sürekli ulasabilirsiniz ücretsiz sohbetten faydalabilirsiniz son zamanlarda google üzerinde bir cok islami sohbet sitesi mevcut ama girdiginiz zaman islami sohbet ile ilgilisi olmayan chat siteleri gerçek bir islami sohbet odaları arıyorsanız müslüman sohbet sitesi sizlere göre bu chat sitesi sizlere googlede aynı zaman su kelimelerde aranama sunuyor, Aydın islami chat, Aydın islami sohbet odaları, Aydın islami sohbet odası, Aydın islami chat odası, islami sohbet, islami chat, islami sohbet odaları, islami sohbet odası, islami chat odaları, Aydın islami sohbet vb bir çok kelimelerde web sitemize ulasa bilirsiniz web sitemizde lütfen sunucu kurallarına uygun bir sekilde muhabbet ediniz bu sohbet odaları ücretsizdir lütfen küfür argo telefon numarası ve siyaset konularına değinmeyiniz.

Artvin islami sohbet

Selamun aleyküm, Allah’ın rahmeti bereketi üzerinize olsun, web sitemize hoş geldiniz. Bu makalemizde sizlere Artvin islami chat siteleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağız. İstanbul bildiğiniz üzere Türkiye’nin en gözde ve ekonomik olarak güçlü bir mega şehirdir. Bu şehirde milyonlar yaşamaktadır. Günlük sosyal yaşantımızda islami sohbet edecek pek kişi ve kişiler bulamayız. Ancak bir cami bahçesi veya mescid gibi ortamlarda sohbet edebiliyoruz. Sanal ortamda ise bu açığı kapatmak adına sizlere ümmetin islami sohbet yapabileceği bir islami chat sitesi kurduk. Sizlerde bu hizmetimizden ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz.

Artvin islami sohbet odaları, bu sohbet odaları sadece islami sohbet için kurulmuştur.

Dünya’nın neresinde olursanız olun web sitemize sürekli ulasabilirsiniz ücretsiz sohbetten faydalabilirsiniz son zamanlarda google üzerinde bir cok islami sohbet sitesi mevcut ama girdiginiz zaman islami sohbet ile ilgilisi olmayan chat siteleri gerçek bir islami sohbet odaları arıyorsanız müslüman sohbet sitesi sizlere göre bu chat sitesi sizlere googlede aynı zaman su kelimelerde aranama sunuyor, Artvin islami chat, Artvin islami sohbet odaları, Artvin islami sohbet odası, Artvin islami chat odası, islami sohbet, islami chat, islami sohbet odaları, islami sohbet odası, islami chat odaları, Artvin islami sohbet vb bir çok kelimelerde web sitemize ulasa bilirsiniz web sitemizde lütfen sunucu kurallarına uygun bir sekilde muhabbet ediniz bu sohbet odaları ücretsizdir lütfen küfür argo telefon numarası ve siyaset konularına değinmeyiniz.

Antalya islami sohbet

Selamun aleyküm, Allah’ın rahmeti bereketi üzerinize olsun, web sitemize hoş geldiniz. Bu makalemizde sizlere Antalya islami chat siteleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağız. İstanbul bildiğiniz üzere Türkiye’nin en gözde ve ekonomik olarak güçlü bir mega şehirdir. Bu şehirde milyonlar yaşamaktadır. Günlük sosyal yaşantımızda islami sohbet edecek pek kişi ve kişiler bulamayız. Ancak bir cami bahçesi veya mescid gibi ortamlarda sohbet edebiliyoruz. Sanal ortamda ise bu açığı kapatmak adına sizlere ümmetin islami sohbet yapabileceği bir islami chat sitesi kurduk. Sizlerde bu hizmetimizden ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz.

Antalya islami sohbet odaları, bu sohbet odaları sadece islami sohbet için kurulmuştur.

Dünya’nın neresinde olursanız olun web sitemize sürekli ulasabilirsiniz ücretsiz sohbetten faydalabilirsiniz son zamanlarda google üzerinde bir cok islami sohbet sitesi mevcut ama girdiginiz zaman islami sohbet ile ilgilisi olmayan chat siteleri gerçek bir islami sohbet odaları arıyorsanız müslüman sohbet sitesi sizlere göre bu chat sitesi sizlere googlede aynı zaman su kelimelerde aranama sunuyor, Antalya islami chat, Antalya islami sohbet odaları, Antalya islami sohbet odası, Antalya islami chat odası, islami sohbet, islami chat, islami sohbet odaları, islami sohbet odası, islami chat odaları, Antalya islami sohbet vb bir çok kelimelerde web sitemize ulasa bilirsiniz web sitemizde lütfen sunucu kurallarına uygun bir sekilde muhabbet ediniz bu sohbet odaları ücretsizdir lütfen küfür argo telefon numarası ve siyaset konularına değinmeyiniz.

dini site - güzel sözler - islam fm - ıspartakule - korsan taksi - nöbetçi noter - islami sohbet - kelebek sohbet - islami siteler korsan taksi - güzel sözler - beylikdüzü korsan taksi - silivri korsan taksi