Fatiha Suresinin Kısa Tefsiri

Kur’an’ın ön sözü olarak kabul gören Fatiha suresinin kısaca tefsiri. Kur’ân-ı Kerîm’in fihristi, mukaddimesi, önsözü olan Fâtiha sûresi, Mekkî bir sûredir. Kur’ân’ın hülâsasını bünyesinde barındırır. Ümmü’l-Kur’ân, Sûre-i Hamd, Sûretü’ş-Şifâ gibi isimlerle anılır. Mekke’de ilk inen sûrelerdendir. Mekke’de bir defa ve Medîne’de bir defa olmak üzere iki kez nâzil olduğu da rivayet edilmiştir. Sûre, hamd, sözleşme …

islami siteler - dini radyo - dini radyo dinle - sohbet - islami sohbet- güzel sözler - kelebek sohbet - sohbet